Kto sme

 IČO: 067 49 224 

Zapísaný v: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7